LICK PHOTO TO ENLARGE SCREENSHOT.

SCREEN SHOTS

BATTLEFIELD 1942

 

CALL OF DUTY 4

CLAN WAR SCREEN SHOTS

BATTLEFIELD 1942

 

-{USSF}- V.S MORONS

>[)EA[)> V.S MORONS

 

 

       -(IB)- V.S MORONS

      

     {S.A.S} V.S MORONS

Phantoms V.S MORONS

 

 

CALL OF DUTY 4

TOTAL COUNT: 05